NBD Biblion.

NBD Biblion

Korte bespreking

Negentien totaal verschillende verhalen van onbekende Nederlandse en Vlaamse schrijvers en schrijfsters.
De korte verhalen zijn nauwelijks te rangschikken. De grote variatie is het beste te omschrijven met woorden als: surrealistisch, romantisch, ontroerend, beangstigend, mystiek. Relaties en liefdes zijn in veel verhalen belangrijke kernthema’s.
Behalve het onderwerp is ook de wijze van schrijven totaal verschillend. Het ene verhaal is sterk beschrijvend terwijl een ander verhaal geschreven is in korte staccato-zinnen, waarbij dialogen de boventoon voeren. De meeste verhalen eindigen echter verrassend en laten de lezer soms verbaasd en met vragen achter.
Kleine druk.
– Ad de Laat